Celebració de l’Aniversari del naixement de Mahatma Gandhi.
Dissabte, 2 d’octubre a les 12.00 hores als Jardins de Gandhi, carrer Ramón Turró, 267 (Barcelona).
Entrada Lliure.

Aniversari del naixement de Gandhi – Gandhi Jayanti