La Fundació Aurea, col·laboradora de Indian Culture Centre i Fundació Indali en el projecte Solidaritat Alimentària Barcelona, ens ha lliurat tots aquests aliments per a repartir a les famílies.

  

 

Entrega d´Aliments Fundació Aurea