Indian Culture Centre participa en l´Assemblea General del Secretariat d´Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta en la qual s’ha aprovat per unanimitat l’adhesió de ICC a aquesta federació.

Indian Culture Centre participa en la Asamblea General del Secretariat d´Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta en la que se ha aprobado por unanimidad la adhesión de ICC a dicha federación.

 

   

Indian Culture Centre en l´Assemblea General Secretariat d´Entitats de Sants