Robert Masih Nahar, el primer senador espanyol d’origen indi, en el Parc Joan Miró de Barcelona parlant sobre els punts que afecten les noves famílies que arriben a la ciutat de Barcelona. Alguns dels punts importants que ha comentat és el de prevenir el fracàs escolar i abandó prematur de l’escola dels joves immigrants millorant el sistema educatiu actual, facilitant l’aprenentatge del nou idioma a través de persones que parlen la seva mateixa llengua i ajudant les famílies a conèixer el nou sistema educatiu afavorint l’èxit escolar. També és important potenciar la implicació de les entitats que treballen dia a dia per a afavorir la inclusió social de la nova ciutadania oferint eines que afavoreixin aquesta inclusió.

 

 

 

Nova Ciutadania i Migracions