Durant aquesta setmana de celebració de Sant Jordi, en la nostra seu del Carrer Villarroel, 8 de Barcelona, hem estat lliurant gratuïtament la guia “Aprenem català des del panjabi”, publicada per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Indian Culture Centre.

Link per a descarregar la guia:

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://web.gencat.cat/en/actualitat/detall/Aprenem-catala-des-del…-panjabi&prev=search

Setmana de Sant Jordi lliurant gratuïtament la guia “Aprenem català des del panjabi”