Indian Culture Centre és una associació sociocultural amb seu a Barcelona que celebra la cultura i la diversitat de l´ndia.

Activitats

 • Organitzar esdeveniments culturals a Barcelona i rodalies per ciutadans indis i espanyols.
 • Organitzar esdeveniments esportius i socials dedicats a la comunitat índia i a ciutadans espanyols de l’àrea metropolitana de Barcelona.
 • Organitzar tallers per a la conscienciació social i pel coneixement bàsic dels tràmits administratius necessaris pels ciutadans indis. Organitzar classes de català i espanyol per ciutadans indis i classes de hindi per ciutadans espanyols.
 • Donar suport a infants immigrants indis que necessitin reforç escolar.
 • Celebrar festivals i festius nacionals de l´Índia adreçats a ciutadans indis residents a Espanya, on hi hagi un espai social de trobament entre famílies índies.
 • Organitzar conferències de negocis i exhibicions de manualitats a Barcelona, per tal d’expandir les oportunitats de negoci i d’inversió entre l´Índia i Espanya.

Objectius

 • Promoure la riquesa de la cultura índia a Espanya.
 • Promoure activitats socials i esportives.
 • Fomentar la conscienciació social dels ciutadans indis residents a Espanya, amb especial èmfasi en dones i nens.
 • Suport als infants immigrants.
 • Celebrar festivals i festius nacionals de l´Índia a Barcelona.
 • Promoure oportunitats de negoci i d’inversió entre l´Índia i Espanya.