Visita a les famílies de la comunitat cristiana d’Índia i Pakistan residents en L´l’Hospitalet de Llobregat.

Visita a las familias de la comunidad cristiana de India y Pakistán residentes en L´Hospitalet de Llobregat.

Visita a les famílies de la comunitat cristiana d’Índia i Pakistan