Activitats Craftroom 2017 organitzades per Indian Culture Centre: Història del Sari i com col·locar-ho: El Sari és el vestit tradicional de les dones Índies i compta amb més de 5.000 anys d’antiguitat. Activitat dirigida per Deepti Golani.

Actividades Craftroom 2017 organizadas por Indian Culture Centre:Historia del Sari y como colocarlo: El Sari es el vestido tradicional de las mujeres Indias y cuenta con más de 5.000 años de antigüedad. Actividad dirigida por Deepti Golani.

        

 

Història del Sari (Craftroom 2017)