Celebrant Sant Joan amb els alumnes de la classe de Reforç Escolar, molt important l’acostament a les tradicions catalanes i alhora descobrir les semblances entre la cultura catalana i índia. Per exemple la celebració de Sant Joan s’assembla a la celebració de dues festivitats molt celebrades a l’Índia com són DIWALI, on els focs artificials i els petards estan molt presents, i LOHRI, un festival en el qual les fogueres es converteixen en el centre d’atenció.

Celebrant Sant Joan amb alumnes de Reforç Escolar